Pravidlá

Oznamy od Nás adminov pre Vás užívateľov.

Pravidlá

Poslaťod Administrátor » Sob 27.09.2008 16:28

Dogfórum nenesie zodpovednosť za obsah a pravdivosť príspevkov uverejnených užívateľmi a nezodpovedá za porušovanie práv duševného vlastníctva ani iných práv užívateľmi fóra. Príspevky na fóre nepodliehajú schvaľovaniu (netýka sa prvého príspevku nového užívateľa). Príspevky obsahujú názory a postoje užívateľov fóra, nevyjadrujú postoj DF. DF nemôže garantovať identitu užívateľov.

Dogfórum si vyhradzuje právo bez udania dôvodu zamknúť, upraviť alebo zmazať všetky príspevky alebo témy, ktoré nebudú v súlade s pravidlami fóra, zákonmi SR, s dobrými mravmi alebo budú porušovať základné princípy slušnej a konštruktívnej diskusie a budú sa v nich riešiť osobné spory nesúvisiace s témou.

DF môže pristúpiť k zmazaniu príspevkov alebo k vylúčeniu z fóra aj v prípadoch, kedy užívatelia priamo neporušujú pravidlá, ale ich pôsobenie na fóre je dlhodobo prekážkou slušnej a vecnej diskusie a obťažuje ostatných užívateľov (spravidla ide o opakujúce sa priestupky, za ktoré užívateľ dostal oficiálne varovania fóra).

Užívatelia svojou registráciou potvrdili, že budú dodržiavať všetky pravidlá fóra a platné zákony SR. Ich porušovanie bude mať za následok upozornenie alebo varovanie, pri opakovanom alebo obzvlášť závažnom porušovaní pravidiel až vylúčenie z fóra. Užívatelia su povinní prečítať si pravidlá, ich zmeny a doplnenia. V prípade, že s nimi nesúhlasia, strácajú právo prispievať na fórum a ich účet bude deaktivovaný. Vymazať účet je možné len vtedy, ak nemá žiadne príspevky.

Na dodržiavanie pravidiel dohliada DF podľa vlastného vedomia a svedomia. Je zakázané komentovať rozhodnutia DF verejne na fóre a obviňovať bez dôkazov. Neoprávnené výhrady budú ignorované. V prípade akýchkoľvek nejasností je možné kontaktovať priamo člena vedenia, ktorý sa daným problémom zaoberal. Užívatelia sú povinní rešpektovať upozornenia a rozhodnutia DF dôstojne a bez zbytočných emócií.

Odoslaním príspevku vyjadrujete svoj súhlas s pravidlami fóra a tiež s jeho prípadným skrátením alebo úpravou v prípade porušovania pravidiel fóra.

Všeobecné pravidlá prispievania na fórum:

1. Každý užívateľ môže mať na fóre len jeden účet. V prípade zablokovania účtu môže kontaktovať Administrátora mailom, nesmie si vytvoriť ďalší účet. Ako názov účtu nepoužívajte mená odvodené od mien administrátorov a moderátorov, alebo ich nápadne pripomínajúce. Názov účtu nesmie byť reklamou.

2. Na fóre je zakázané akékoľvek urážanie, osočovanie, rasistické narážky, vulgárne vyjadrovanie, hanobenie národa, rasy alebo etnickej skupiny, akákoľvek národná, rasová alebo náboženská nenávisť, podnecovanie k diskriminácií, nepriateľstvu alebo násiliu. Týka sa to príspevkov aj súkromných správ.

3. Na fóre je zakázaná pozitívna propagácia týrania zvierat v znení, ako ju definujú platné zákony SR - za týranie sa považuje aj kupirácia uší psa z iných ako zdravotných dôvodov.

4. Na fóre je zakázané akýmkoľvek spôsobom poškodzovať dobré meno DF.

5. Na fóre je zakázaná akákoľvek reklama za účelom vlastného obohatenia sa (eshopy, predajne, distribútori a www linky na ich stránky). To sa vzťahuje na užívateľské meno, príspevky, avatar, podpis a popis v profile užívateľa.

6. Na fóre je zakázané uverejňovať a propagovať odkazy na nelegálny obsah (warez).

7. Nezakladajte duplicitné a zbytočné témy. Pred založením novej témy použite Vyhľadávanie alebo si manuálne prezrite témy príslušného subfóra, či daná téma na fore už nie je. Vyhľadávanie v príslušnom subfóre vám môže uľahčiť aj možnosť zobraziť témy podľa Predmetu v abecednom poradí (nájdete to pod zoznamom tém). Pri zakladaní témy použite vhodný predmet, ktorý čo najpresnejšie vystihuje váš problém. V prípade vytvorenia duplicitnej témy bude táto presunutá do koša alebo vymazaná. Témy zakladajte v príslušných subfórach, kam podľa obsahu patria.

8. Vo svojich príspevkoch sa snažte písať spisovne, zrozumiteľne, nezamieňajte písmená za čísla alebo iné znaky. Nepoužívajte CAPS-LOCK, teda iba veľké písmená v príspevku. Smajlíky a emotikony používajte v rozumnej miere. Oficiálnymi jazykmi fóra sú slovenčina a čeština, v prípadoch citácií sú povolené aj iné jazyky s uvedením zdroja.

9. Je zakázané odosielanie viacerých ako dvoch príspevkov za sebou v jednej téme. Užívatelia sú povinní používať možnosť upravenia príspevku. To sa nevzťahuje na prípad, ak ide o uverejnenie príspevkov s väčším časovým odstupom, alebo odpovede na príspevky od rôznych užívatelov, ktoré navzájom nesúvisia.

10. Je zakázané používať mnohonásobné citácie, ktoré zneprehľadňujú diskusiu, citácie obrázkov a citácie zo súkromnej komunikácie. Je zakázaná taká úprava alebo mazanie príspevkov, ktorá zneprehľadní už vzniknutú diskusiu, alebo ak kvôli tomu diskusia úplne stratí zmysel.

11. Nereagujte na diskusiu, o ktorej nič neviete alebo nemáte znalosti z danej oblasti. Týka sa to hlavne odborných tém vo výchove a výcviku, chorobách, úrazoch, ale aj ostatných tém. V diskusii sa pridržiavajte diskutovanej témy. Zakázaný je spam, flamewar, nad rozumnú mieru sa rozvíjajúci off topic (OT), posielanie príspevkov bez vecného obsahu (smajlíky, krátke odpovede typu "jj"). V prípade porušenia pravidiel budú príspevky zmazané bez ohľadu na ich ďalší obsah.

12. Pri prispievaní do diskusií dodržiavajte pravidlá slušnej komunikácie, svoj názor vyjadrujte bez toho, aby ste znevažovali názor protistrany. Aj náznaky osobných útokov budú bez upozornenia zmazané, a to bez ohľadu na ďalší obsah príspevku.

13. Nepoužívajte súkromné správy na zasielanie osobných údajov a citlivých informácií, nie sú šifrované a Administrátor má prístup k ich obsahu. Je zakázané posielať užívateľom v súkromných správach reklamu. Pre obsah súkromných správ platia tie isté pravidla, ako pre celé fórum, a tiež aj tresty za ich porušenie.


Pravidlá pre avatar a podpis

- Veľkosť avataru môže byť maximálne 140 x 160 px.
- Výška podpisu môže byť maximálne 100 px. Môže byť tvorený aj kombináciu textu a obrázku.
Administrátor
Administrátor
 
Príspevky: 874

Lovector - vektorove obrazy

Späť na Oznamy