Skúšky všestranného výcviku - SVV

Pravidlá fóra
Táto časť fóra je "vo výstavbe". Témy sem budú presunuté zo starého subfóra Výchova a výcvik. Bude to trvať nejaký čas, preto si prosím pred založením novej témy najprv pozrite, či už neexistuje v starej časti.

Zoznam tém vo fóre nájdete >> TU <<

Re: Skúšky všestranného výcviku - SVV

Poslaťod ivanpa » Pon 18.06.2018 7:45

XIV. ročník Preteku Klubu športovej kynológie Tekovská Breznica


Propozície.


Organizátor: Klub Športovej kynológie Tekovská Breznica

Súťažné kategórie: BH-SK, ZM, SVV 1, SVV 2, SVV 3 /so zápisom skúšky/

Dátum konania: 29.9.2018

Miesto konania: Areál KŠK Tekovská Breznica
GPS: 48°23'08.8"N 18°36'42.0"E

Štartovné: 15 €

Uzávierka písomných prihlášok spolu s potvrdením o zaplatení štartovného poplatku je dňa 22.9.2018
Adresa: Jozef Juhás
Tekovská Breznica 645
966 52 Tekovská Breznica
tel: 0905 826 429
e-mail: juhas.jozef1@gmail.com

Prijatie a akceptovanie písomnej prihlášky spolu s potvrdením o zaplatení štartovného bude potvrdené spätným e-mailom.


Riaditeľ pretekov: p. Jozef Juhás

Organizačný výbor: členovia KŠK Tekovská Breznica

Rozhodca: p. Miloš Hudok
Figurant: p. Pavel Šebo

Časový harmonogram:
7,10 – 7,45 hod. prezentácia, kontrola očkovacích
preukazov
7,45 – 8,00 hod. inštruktážna porada pre pretekárov,
losovanie štartovných čísel
8,00 – cca 17,00 hod. pretek súťažných kategórií
/podľa počtu prihlásených pretakárov/
cca 17,00 – 17,30 hod. vyhodnotenie preteku

Veterinárne podmienky:

Každý účastník preteku pri prezentácií musí predložiť organizátorovi platný veterinárny preukaz psa/sučky s platným očkovaním psa/sučky proti besnote , psinke a parvoviróze nie starším ako jeden rok a nie menej ako 21 dní pred konaním preteku. Háravá suka musí byť prihláseným pretekárom nahlásená organizátorovi pri prezentácii. Háravé suky štartujú ako posledné.


Všeobecné podmienky:

Pes/sučka s úspešným absolvovaním vyššieho stupňa v zmysle Národného skušobného poriadku psov pracovných plemien Zväzu športovej kynológie Slovenskej republiky sa na tomto preteku nesmie zúčasniť v súťažnej kategórií nižšieho stupňa v zmysle Národného skušobného poriadku psov pracovných plemien Zväzu športovej kynológie Slovenskej republiky.


Prihlásený pretekár sa zaväzuje:

dodržiavať všetky podmienky uvedené v propozíciách
v priebehu preteku dodržiavať pokyny usporiadateľov
dodržiavať ustanovenia Národného skúšobného poriadku ZŠK
zodpovedať za škody spôsobené jeho súťažiacim psom/suke
štartovať na vlastnú zodpovednosť a riziko
neumožniť svojmu psovi/sučke voľné pobehovanie v areáli KŠK


V každej súťažnej kategórií budú prví traja pretekári s najvyšším bodovým hodnotením odmenení hodnotnými vecnými cenami.
Bude ocenení aj vekovo najmladší súťažiaci.

V prípade rovnosti dosiahnutých bodov v súťažnej kategórií BH-SK o lepšom umiestnení pretekára rozhodne priame predvedenie cvikov psov/sučiek pretekárov s rovnakým počtom získaných bodov
- Ovládateľnosť psa na vodidle
- Odloženie psa v ľahu za pochodu
- Dlhodobé odloženie psa (vzdialenosť 30 krokov, chrbtom k psovi)

Vysvetlenie:
Traja pretekari v súťažnej kategórií BH-SK získali napr. 49 bodov.
Všetci pretekári s rovnakým počtom bodov nastúpia so svojimi psami/sučkami do radu vedľa seba v základnom postoji . Vzdialenosť medzi pretekármi so psami/sučkami je 3 metre. Na pokyn rozhodcu začínajú všetci pretekári s rovnakým počtom bodov súčasne vykonávať cvik ovládateľnosť psa na vodidle. Pes /sučka ktorí urobí prvý /prvá chybu "vypadne" a v daľších cvikoch nepokračuje.
V prípade , že cvik ovládateľnosť na vodítku nerozhodne o umiestnení pretekárov nasleduje obdobným spôsom cvik odloženie psa za pochodu v leže. Pes /sučka ktorý urobí prvý /prvá chybu "vypadne" a v daľších cvikoch nepokračuje.
V prípade, že cvik odloženie za pochodu nerozhodne o umiestnení pretekárov nasleduje obdobným spôsom cvik dlhodobé odloženie psa.Pes /sučka ktorí urobí prvý /prvá chybu "vypadne" a v daľších cvikoch nepokračuje.
Najlepšie umiestnenie získa pretekár so svojím psom/sučkou, ktorý / ktorá urobí chybu ako posledný/posledná. Ak nie je rozhodnuté o poradí pretekárov ani po priamom predvedení cvikov rozhodne o lepšom umiestnení pretekárov los.


V prípade rovnosti dosiahnutých bodov s súťažnej kategórií ZM, SVV1, SVV2, SVV3 rozhoduje o lepšom umiestnení pretekára vyšší počet bodov získaných v disciplíne:
a, pachové práce
b, poslušnosť
c, obrana
d, samostatná činnosť psa
e, los

Protesty:

Bodové hodnotenie a výrok rozhodcu sú konečné a protest proti nemu je neprípustný.
Súťažiaci psovod môže podať protest do 30 minút po ukončení súťažnej disciplíny riaditeľovi preteku písomne. Poplatok za podanie protestu je 50€. O výsledku protestu rozhoduje rozhodca, figurant a riaditeľ preteku. V prípade zamietnutia protestu vklad prepadá v prospech usporiadateľa.

Prajeme Vám na našom kynologickom preteku pohodu a veľa športového šťastia.

Organizačný výbor
KŠK Tekovská Breznica


Sponzori preteku:
- Obecný úrad Tekovská Breznica
- ANIVET- MVDr. Ľubomír Kaprálik, Nová Baňa
- BJF Trade- Beata Frohnová - chovateľské potreby Banská Štiavnica
- Coop Jednota Žarnovica


XIV. ročník Preteku Klubu športovej kynológie Tekovská BreznicaPRIHLÁŠKA


Súťažná kategória:
BH-SK, ZM, SVV 1, SVV 2, SVV 3
/nehodiace sa preškrtnúť, súťažnú kategóriu zakrúžkovať/

Údaje o psovodovi :
Meno a priezvisko :
Adresa :
Tel. číslo :  
e-mail :
Kynologický klub:


Údaje o psovi/sučke :
Meno:
Chovná stanica :
Pohlavie :
Plemeno :
Dátum narodenia psa/ sučky:
číslo zápisu:

V prípade dosiahnutia 70% bodov žiadam* - nežiadam* o zapísanie skúšky do preukazu o pôvode psa alebo do výkonnostného preukazu.
/ * nehodiace sa preškrtnúť/

Svojím podpisom potvrdzujem,že som riadne oboznámený/ oboznámená s propozíciami pretekov, súhlasím s nimi a budem rešpektovať pokyny usporiadateľov.

Svojím podpisom udeľujem súhlas v súlade so zák. č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov so spracovaním mojich osobných údajov pre potreby vytvorenia katalógu,  štartovnej listiny a výsledkovej listiny a to do skončenia účelu spracovania.


V dňa:
podpis psovoda:
Prílohy
2018   -   Tekovská Breznica.png
ivanpa
Hafan
Obrázok užívateľa
 
Príspevky: 506

Barfer.sk


Predchádzajúci

Späť na Športová a služobná kynológia