Doprava zdarma na Barfer.sk MATTPHOTO fotograf Večerné venčenie na Hafshope

Junior handling

Sem píšte všetko ohľadne výstav.

Junior handling

Poslaťod Wikus » Uto 20.05.2008 14:41

Chodieva niekto na túto súťaž? Aké máte s ňou skúsenosti??? :smile:
Podpis porusoval pravidla!
Wikus
BANNED
Obrázok užívateľa
 
Príspevky: 6

Barfer.sk

Re: JUNIOR HANDLING

Poslaťod Scarlett-yorkovia » Uto 20.05.2008 19:41

Co je to? :nwm:
Scarlett-yorkovia
BANNED
Obrázok užívateľa
 
Príspevky: 44
Bydlisko: Amerika (USA), Slovensko

Re: JUNIOR HANDLING

Poslaťod Bibiana » Uto 20.05.2008 19:49

Junior Handling je súťaž určená pre deti. Ako hovorí výstavný poriadok FCI a SKJ, je prípravou budúcich chovateľov a vystavovateľov psov.

Súťaž sa hodnotí v dvoch vekových kategóriach: I. kategória od 9 – 13 rokov, II. kategória od 13 – 17 rokov. Z hľadiska nárokov, ktoré sú kladené na mladých handlerov, má táto kategorizácia veľký význam.

Súťaž sa môže konať pri medzinárodných, národných a celoštátnych výstavách. Dieťa sa na ňu prihlasuje riadnou prihláškou na výstavu. Na niektorých výstavách je možné prihlásiť dieťa aj v deň jej konania. Dodatočné prihlásenie je však časovo limitované a prináša organizátorom niekedy zbytočné problémy. Junior Handling sa v žiadnom prípade nemôže zamieňať so súťažou Dieťa a pes.

Rozhodca nehodnotí exteriér psa, ale celkovú prácu mladého vystavovateľa, jeho zručnosť, vystupovanie a vedomosti. To znamená, že pes nemusí byť na výstave prihlásený a riadne posúdený.

V jednotlivých štátoch prebieha Junior Handling podľa vlastných regulí a v bodovacom systéme, ako aj v priebehu celej súťaže sú často rozdiely.

Na slovenské výstavy prichádza veľa vystavovateľov z ČR. To sa premieta samozrejme aj do účasti na Junior Handlingu. Zo strany SKJ bolo veľmi rozumné a ústretové, že svoj bodovací systém prispôsobila systému, ktorý bol vypracovaný ČMKU. Zostáva veriť, že to bude mať svoj význam týkajúci sa nielen počtu prihlásených súťažiacich, ale hlavne, že sa to odzrkadlí na zvýšeni celkovej úrovne súťaže.

Junior Handling – história

Korene Junior Handlingu siahajú do USA. Prvá oficiálna súťaž, ešte bez stanovenia presných pravidiel a podobajúca sa skôr súťažiam, ktoré poznáme ako súťaže „ Dieťa a pes“, sa konala v r. 1932 v New Yorku. Jej pravidlá boli oficiálne prijaté až v r. 1971. Dnes je zaradená skoro do každého programu výstavy psov v USA. Národné finále s účasťou najlepších roka sa koná každoročne na Westminster Dog Show v New Yorku. Tam sa inšpirovali manželia Cartlendgeovi z Anglicka. Založením Junior Handling Asociácie, ktorá koordinuje tieto súťaže po celom Anglicku a za veľkej podpory f.Pedigree vytvorili kolísku tejto súťaže na starom kontinente. Každoročne sa na Cruft´s Dog Show koná súťaž o titul Medzinárodný vystavovateľ roka. Práve vďaka pomoci Pedigree sa tejto súťaže môžu zúčastniť najlepší mladí handleri z rôznych štátov.

Reprezentovať svoju republiku už mali možnosť aj zástupcovia z ČR. Zostáva veriť, že ekonomická situácia na Slovensku sa v dohľadnej dobe zlepší tak, aby sa aj našim mladým handlerom otvorila brána veľkého výstavnického sveta.

Priebeh súťaže

Priebeh súťaže sa na výstavach poriadaných SKJ už pomerne zjednotil. Deti súťažia vo svejej kategórii o postup do finále najprv v predkolách. Rozhodca hodnotí prácu dieťaťa so psom a za pomoci vedúceho kruhu – asistenta - vypracuje posudok s bodovým hodnotením. Najlepší traja postupujú do finále, ktoré sa koná počas záverečných súťaží. Tam rozhodca určí a zdôvodní poradie najlepších troch.

Pre veľký záujem z radu kynologickej aj nekynologickej verejnosti sa predkolá často konajú už v kruhu, kde neskôr prebiehajú záverečné súťaže. Nie je to však žiadne záväzné pravidlo, preto miesto a čas konania Junior Handlingu je uvedené vo výstavnom katalógu. Je potrebné si túto informáciu „ustrážiť“. Neskorý príchod veľmi narušuje celkový priebeh súťaže.

Rozhodca

Junior Handling sa stáva z roka na rok populárnejšou súťažou. Pokiaľ má naozaj plniť svoju úlohu - pripravovať a vychovávať mladých vystavovateľov a chovateľov, musí pre ňu každý z organizátorov výstavy veľmi uvážlivo vyberať rozhodcu.

Mal by to byť človek, ktorý okrem svojich znalostí výstavného reglementu, má aj vnímavý postoj k deťom a je pozitívne naklonený samotnej myšlienke danej súťaže. Svojim správaním môže pôsobiť na dieťa pozbudzujúco, ale aj naopak. Správne zvolené slová môžu pri neúspechu motivovať do budúcich súťaží a teda prebudiť jeho snahu o zdokonalenie. Deti majú intuíciu na človeka. Bolo by na škodu, keby ich zanietenosť pre výstavy bola skalená nevhodným prístupom rozhodcu. Ten musí by ť vyzbrojený nielen taktom a porozumením, ale zároveň nesmie postrádaťcit pre rozlíšenie nárokov, ktoré počas súťaže kladie na deti v súvislosti s ich vekom. Rozdiely v zručnosti a vedomostiach v jednotlivých kategóriach sú totiž evidentné.

Hodnotenie

Rozhodca vypracuje posudok s bodovacím hodnotením. Najvyšší počet bodov je 60. Traja súťažiaci s najvyšším počtom bodov postupujú do finále.

Súlad medzi vystavovateľom a psom – maxim. 15 bodov

Hodnotí sa spôsob komunikácie vystavovateľa so psom. Schopnosť pochváliť, alebo patrične psa usmerniť. Pri nevhodnom správaní primerane pokarhať. Pokiaľ by dieťa v kruhu začalo používať fyzické tresty, hodnotiť najnižšou známkou, až diskvalifikáciou. Rozhodcovi by nemal uniknúť celkový prístup súťažiaceho k psovi. Z komunikácie, ale aj reakcie psa na dieťa sa dá často veľmi ľahko vydedukovať skutočný záujem dieťaťa o predvádzanie, ktorý je často žiaľ len snom ctižiadostivých rodičov.

Správnosť predvedenia – maxim. 15 bodov

Rozhodca si všíma správnosť predvedenia podľa zvyklostí u jednotlivých plemien. ( Z tohto hľadiska je vhodné, ak je v dostatočnej miere rozhodca upovedomený o škále plemien, ktoré budú deti predvádzať) Je rozdiel v predvádzaní napríklad nemeckého ovčiaka a jazvečíka. Dôležité je, aby bol pes správne predvedený v pohybe, ale aj v postoji. A to v súlade s požiadavkami, ktoré vyplývajú z jeho fyziognómie. Tu záleží na tom, či vystavovateľ zvolí v pohybe správne tempo a je schopný psa predviesť v línii tak, aby si ho mohol rozhodca dobre prezrieť.

Veľmi nesprávny pohyb je cval. Rovnako vystavovateľ predchádza mimochodu, pokiaľ nie je typickym znakom pre plemeno-napr. brazilská fila. Body sa strhávajú aj v prípade, že pes počas predvádzania napáda ostatných psov, skáče na svojho handlera, prejavuje neúmerné známky agresivity.

Mladý vystavovateľ musí po celý čas dbať na dodržiavanie tzv. zlatého pravidla. To je: nikdy pri predvádzaní nesmie prekážať vo výhľade rozhodcovi na psa. Medzi vystavovateľom a rozhodcom musí byť vždy pes. Platí to pre predvádzanie v pohybe, ale aj v statike.

Vystavovateľ na požiadanie rozhodcu musí vedieť predviesť psa vo figúrach T, L, trojuholník, v smere tam a späť, po obvode kruhu a v pároch. Pri predvádzaní vo figúrach si rozhodca všíma aj orientáciu vystavovateľa v priestore a schopnosť udržať psa v pohybe žiadúcim smerom a ovládanie psa na vodítku. Veľmi nežiadúce je priškrcovanie psa a to, keď pes je ten, kto určuje smer pohybu.

V prípade vyrovnanej konkurencie sa pozornosť venuje presnosti obratov, spôsob a zručnosť pri „prehadzovaní“ psa z ľavej strany na pravú tak, aby sa vždy dodržalo „zlaté pravidlo“. Zvládnuť psa v statike a dodržiavať dané pravidlo je obľúbenou disciplínou – slalom. Rozhodca sa prechádza medzi vystavovateľmi, ktorí jeho pohyb kopírujú zmenou postoja svojho psa.

Kontrola chrupu – maxim. 5 bodov

Ukázať chrup psa patrí k základným zručnostiam vystavovateľa. Práve pri tejto disciplíne musí byť rozhodca opatrný, pretože môže dôjsť k neočakávanej reakcii psa na okolie, samozrejme aj na rozhodcu. Napríklad argentínska doga predvádzana 9-ročnou dievčinou môže pri nezvládnutí narobiť veľa zla. Kým by prišla pomoc-možno zo strany prizerajúcich sa rodičov-vznikla by silne odstrašujúca scéna. Rozhodca pri svojej práci často používa mikrofón. To pôsobí na psov niekedy veľmi rušivo. Mierne vrčanie, ako upozornenie, je bežné. V žiadnom prípade to však netreba podceňovať! Viete si prestaviť brazílsku filu rozhodnutú brániť seba, či svojho mladého majiteľa?

Predvádzanie v skupine – maxim. 5 bodov

Vo výstavnom kruhu sa stretne niekoľko vystavovateľov. Rozhodca si všíma schopnosť súťažiaceho udržiavať vhodnú vzdialenosť a rozostup počas predvádzania v pohybe. Musí sledovať súťažiaceho pred a za sebou tak, aby svojich konkurentov neobmedzoval v pohybe, alebo ináč nenarušoval ich prácu v kruhu.

Vyjadrenie príslušnosti k plemenu – maxim. 5 bodov


Nakoľko pes nemusí byť posúdený na výstave, zdá sa, že táto časť by mala byť najmenej dôležitá. Rozhodca však musí penalizovať zle udržiavaného psa čo sa týka srsti, či výživy. Zjavné zanedbanie, srsť mimo kondície, prípadne špinavý pes nenasvedčuje tomu, že mladý vystavovateľ mu venuje naozaj toľko času a starostlivosti, ako by potreboval.
Plemeno, ktoré potrebuje špeciálnu úpravu srsti - trímovanie, strihanie - by malo aspoň čiastočne spľňať aj tieto požiadavky.

Vhodnosť oblečenia – maxim. 5bodov

Oblečenie mladého vystavovateľa má byť pohodlné, správne farebne zvolené a hlavne vhodné. Čo to znamená? Určite sem nepatria tepláky, dlhé vlajúce alebo naopak extrémne krátke a úzke sukne, vysoké podpädky. Správne zvolený farebný kontrast vhodne upriami pozornosť na psa. To znamená, že k čiernemu psovi sa nehodí čierne oblečenie a pod.

Pozitívne zhodnotiť oblečenie, ktoré korešponduje s upotrebením psa. Napríklad poľovné plemeno s handlerom v poľovníckom oblečení. Ale pozor! Aj tu všetkého veľa škodí. Asi by vyznelo komicky a hlavne nerozumne napr. k ridgebackovi obliekať kroj afrických kmeňov a k slovenskému čuvačovi pristúpiť v krpcoch a holopupkovom detvianskom...(šarpej-gejša) Výstava je spoločenská udalosť, nie futbal, alebo kabaret.

Vedomosti, celkové správanie – maxim. 10

Rozhodca kladie deťom otázky, týkajúce sa výstavníctva – skupina FCI do ktorej patrí predvádzaný pes, veterinárne predpisy, vek psa, pohlavie, tituly. Chov psov – čistokrvnosť, čítanie v rodokmeni, kŕmenie, očkovanie, telesná teplota, starostlivosť o srsť... Dbá na to, aby otázky boli veku primerané. Niekedy sa stáva, že práve odpovede na vedomostné otázky rozhodnú o konečnom poradí. Tu mladý vystavovatelia vedia prekvapiť vedomosťami, ktoré by im závidel aj dospelý.

Dôležité je aj kultúrne správanie sa súťažiaceho v kruhu. Práve deti vedia byť voči sebe veľmi kruté a komentovať nezdar svojho konkurenta. Puberta niekedy zohrá svoju úlohu a „ vyprskávanie“, či úškrny, nemá rozhodca tolerovať. Vrcholom je komentár k rozhodnutiu rozhodcu, ktorý sa nezdravo sebavedomému mladému vystavovateľovi niekedy pritrafí... Takéto správanie má byť ihneď patrične „ ocenené“!

Význam Junior Handlingu

O prvoradom význame tejto súťaže som už písala na začiatku. Nemal by sa ale opomínať ani význam psychologický.
Správnou motiváciou dieťa pracuje na svojich zručnostiach a vedomostiach. Pri uvedomení si svojho zlepšenia, či pri ochutnaní víťazstva, získava jeho sebadôvera, ktorá sa určite pozitívne prejaví aj mimo výstaviska. V živote ocení schopnosť nielen vyhrávať, ale aj čestne prehrávať, zdravo súťažiť, niesť zodpovednosť za svoje vystupovanie a skutky, rozvíja sa schopnosť empatie, komunikácie...

Väčší počet zanietených mladých handlerov znamená predpoklad, že sa v budúcnosti zvýši úroveň a kultúra predvádzania psov vo výstavných kruhoch. To by sa malo premietnuť aj do samotnej úrovne kynologického výstavníctva.

Vypracovala Mgr. Viera Staviarska
Bibiana
V.I.P.
Obrázok užívateľa
 
Príspevky: 2309

Re: JUNIOR HANDLING

Poslaťod Wikus » Str 21.05.2008 14:34

:ha: :ha: :ha: :ha: ty si to riadne opisala :oo: hehe, no, tak nie len pre deti, aj pre 17 rocnych :ha: , to uz take deti nie su, ale je to v tom, ze deti vystavuju svojich psikov, idu v kruhoch, atd... :yes:
Podpis porusoval pravidla!
Wikus
BANNED
Obrázok užívateľa
 
Príspevky: 6

Re: JUNIOR HANDLING

Poslaťod wildrane » Ned 03.08.2008 12:24

Moja dcerka začína tento rok, dúfam, že ju to bude držať a po prvých neúspechoch na to nezenevrie :smile:
"Nie je na svete lepšieho psychiatra, než je šteňa olizujúce vám tvár."

http://www.wildrane.szm.sk

Obrázok
wildrane
Chovateľ
Obrázok užívateľa
 
Príspevky: 485
Bydlisko: Likavka

Re: JUNIOR HANDLING

Poslaťod conny » Pon 04.08.2008 19:12

Vedomosti, celkové správanie – maxim. 10

Rozhodca kladie deťom otázky, týkajúce sa výstavníctva – skupina FCI do ktorej patrí predvádzaný pes, veterinárne predpisy, vek psa, pohlavie, tituly. Chov psov – čistokrvnosť,čítanie v rodokmeni, kŕmenie, očkovanie, telesná teplota, starostlivosť o srsť... Dbá na to, aby otázky boli veku primerané. Niekedy sa stáva, že práve odpovede na vedomostné otázky rozhodnú o konečnom poradí. Tu mladý vystavovatelia vedia prekvapiť vedomosťami, ktoré by im závidel aj dospelý.
co znamena to citanie v rodokmeni?
Nezabudnite,že pes verí úprimne,preto je také ľahké ho zradiť!
conny
Šteniatko
Obrázok užívateľa
 
Príspevky: 66
Bydlisko: Martin

Re: JUNIOR HANDLING

Poslaťod lin » Str 06.08.2008 16:00

Čítaním v rodokmeni sa myslí schopnosť zorientovať sa a povedať, ktorý jedinec v rodokmeni je matka, ktorý otec, starý otec, atď.
lin
Nováčik
 
Príspevky: 48

Re: JUNIOR HANDLING

Poslaťod Tatiana » Štv 07.08.2008 9:19

moje baby sa vzdy tesia na junior handling,aj ked sa vzdy pohadaju ktora bude ktoreho psa vystavovat :heh: zatial najvacsi uspech druhe miesto,inak ja osobne nesuhlasim s prehnanim kritizovanim oblecenia u deti,musia mat z toho radost nie ich znechutia znizenou znamkou zato ze nebehaju v suknicke a bluzocke :ua:
Obrázokwww.tanyastaffs.wbl.sk
www.lacnesteniatka.sk
Tatiana
Chovateľ
Obrázok užívateľa
 
Príspevky: 2052
Bydlisko: partizanska 89,95617 solcany

Re: JUNIOR HANDLING

Poslaťod Lorima » Ned 10.08.2008 17:18

Jee...aj ja som behala po výstavách v junior handlingu. Najčastejšie v nitre.... najlepší úspech 2.miesto... :winner: :jupi: A vzhladom na to,že budem mať 18 to tak dávno nebolo. :hi:
AMSTAFF is not only a breed, it is LIFE STYLE !!!
Once an amstaff = always an amstaff :)
Lorima
Hafan
Obrázok užívateľa
 
Príspevky: 536
Bydlisko: Bratislava,Karlova Ves

Re: JUNIOR HANDLING

Poslaťod wildrane » Ned 10.08.2008 17:53

No mojim babenkám sa zatial moc nedarí :plac: , ale vzhľadom na to že len Monka začína /vlastne behá junior handling len prvý rok/ dúfam že budú aj lepšie umiestnenie :jupi:
"Nie je na svete lepšieho psychiatra, než je šteňa olizujúce vám tvár."

http://www.wildrane.szm.sk

Obrázok
wildrane
Chovateľ
Obrázok užívateľa
 
Príspevky: 485
Bydlisko: Likavka

Re: JUNIOR HANDLING

Poslaťod Trixi » Ned 10.08.2008 22:20

od wildrane v Ned 10.08.2008 18:53

No mojim babenkám sa zatial moc nedarí , ale vzhľadom na to že len Monka začína /vlastne behá junior handling len prvý rok/ dúfam že budú aj lepšie umiestnenie


Jasné :aaa: a my Vám vždy budeme držať palce :jupi:
Chovateľská stanica Bikin dvor - http://www.bikindvor.com
Webstránka o bradáčoch - http://www.schnauzer.sk
Webstránka o amerických akitách a KCHAA - http://www.americanakita.sk
Trixi
Junior
Obrázok užívateľa
 
Príspevky: 370
Bydlisko: Nitra

Re: JUNIOR HANDLING

Poslaťod wildrane » Ned 10.08.2008 22:22

Ďakujem :poklona:
"Nie je na svete lepšieho psychiatra, než je šteňa olizujúce vám tvár."

http://www.wildrane.szm.sk

Obrázok
wildrane
Chovateľ
Obrázok užívateľa
 
Príspevky: 485
Bydlisko: Likavka

Re: JUNIOR HANDLING

Poslaťod Donna » Pon 11.08.2008 10:42

ja som chodievala ja junior handling s mojim cavalierom (len na klubovych vystavach) a bohuzial na to nemam dobre spomienky :ach: prvy krat ked som bola mala som 11 a to som celkovo s vystavami zacinala a ta teta bola tak neprijemna, vsetkym nam tam len nadavala a ked sa mi pes pohol lebo (sak aj on bol este maly mal cca pol roka) tak uplne mi zacala nadavat ze naco sa tam trepem ked pes nevie stat a podobne (polka deti odtial vyletela s placom)... tak par krat som tam este bola, ale uz by ma tam asi nikto nedostal ... minimalne nie na klubovy junior handling
Obrázok
Donna
Big Dog
Obrázok užívateľa
 
Príspevky: 1027
Bydlisko: Bratislava

Re: JUNIOR HANDLING

Poslaťod nell » Pon 11.08.2008 11:47

No ja sa na JH nemožem sťažovať.Moj prvý juniorhandling bol na novembovej nitre (minulý rok ) a tuším že tam posudzoval pán Kanás dostala som tam 54 bodov, presne mi ukázal moje chyby povedal mi čoho sa mám vyvarovať na čom treba popracovať.....Mnoho detí si myslí že ihneď vyhrá ale pravda je iná ,kopu dobrých juniorhandlerov sa prvý rok vobec neumiestnovalo...Niektorý rodičia to berú ešte horšie ako deti.Poznala som aj taký prípad kde rodič zakázal dieťaťu behať JH pretože mu ho odmietol platiť keĎ sa prvý krát neumiestnilo.....Je to choré myslím si ...Teraz idem na Bratislavu na JH viem že sa neumiestním je tam kopu iných skvelých juniorhandlerov ale aspon svoje predvádzanie posuniem o kúúúsoček aj keď malilinký dalej ... :jupi: :jupi: :jupi: :jupi: :jupi:
nell
Snoopy
Obrázok užívateľa
 
Príspevky: 146

Re: JUNIOR HANDLING

Poslaťod Bibiana » Pon 11.08.2008 14:28

Ja som ešte nikdy nevidela JH predkolá (teda okrem toho razu čo som sa zúčastnila :pac: prvý a posledný krát), len čo vidím finále cez záverečky, ale pýtajú sa vás tam tie "vedomostné" otázky o psoch??? Alebo ani nie? Bo ja si ani nepamätám, že by sa ma niečo pýtali :smile:
Bibiana
V.I.P.
Obrázok užívateľa
 
Príspevky: 2309

Ďalší

Späť na Výstavy