Doprava zdarma na Barfer.sk MATTPHOTO fotograf Večerné venčenie na Hafshope

[K] Chýreční Slováci v dejinách feudálneho Uhorska

Miesto na diskusie o filmoch a literatúre, ktoré nie sú zamerané na psy či iné zvieratá.
Pravidlá fóra
Tieto fóra slúžia na diskusiu o filmoch a literatúre, v žiadnom prípade tu neuverejňujte linky na nelegálny download týchto diel ani neveďte diskusiu smerom k získaniu týchto diel nelegálnymi cestami.

[K] Chýreční Slováci v dejinách feudálneho Uhorska

Poslaťod MisheliQ » Pon 13.01.2014 20:14

Autor MVDr. Ladislav Husár pod titulom „ Chýreční Slováci v dejinách feudálneho Uhorska – Peter Madáč z Veľkej Polomy“ sa zaoberá významným podielom lekárov – fyzikusov slovenského pôvodu na veterinárskom vedeckom výskume, výchovnovzdelávacom procese, legislatíve, spoločenskom a kultúrnom živote lekárskeho a zverolekárskeho stavu v Uhorsku, v 18. a 19.storočí.
Ide opäť o odbornú, historiografickú literatúru, ktorá v prvej časti oboznamuje čitateľa o vývoji stredovekého a novovekého veterinárstva v Európe, o vzniku veterinárskeho školstva, o univerzitnom štúdiu veterinárstva v Európe a v Uhorsku, o zásluhách slovenských pedagógov na jeho vzniku a rozvoji. Autor pripomína, že napriek nepriaznivej národnostnej politike vlády v multietnickom feudálnom Uhorsku, ktorá uznávala existenciu iba jedného národa – uhorského, boli to profesori, dekani a rektori slovenského pôvodu, ako Adámi, Štulfa, Szabó, Hutyra, Marek, Kotlán a i., ktorí sa najviac zaslúžili o rozvoj veterinárskej medicíny a školstva v 18.a 19.storočí.
Druhú časť rozsahom skromnej, ale obsahom bohatej dokumentácie venoval autor životopisu a dielu významného lekára a zverolekára, hornogemerského rodáka, MUDr. et Mgr. Vet. Petra Madáča z obce Veľká Poloma /teraz Gemerská Poloma v okrese Rožňava/.
Jeho neobyčajne pestrú, obtiažnu a útrapnú životnú púť, komplikované štúdiá v zahraničí, až po získanie lekárskeho i zverolekárskeho diplomu na slávnej univerzite vo Wittenbergu, podáva autor hodnoverne, na základe archívnych dokumentov.
MuDr. et. Vet. Peter Madáč , hlavný stoličný /župný / lekár a zverolekár Gemera a Hontu sa venoval epizootologickému výskumu nebezpečných nákaz hospodárskych zvierat. Bol prvým autorom komplexných veterinárnych ochranných a zdolávacích opatrení proti slintačke a krívačke v oblasti Slavošoviec a Jesenského. Madáčove protinákazové opatrenia, vzhľadom na ich účinnosť schválila Uhorská kráľovská miestodržiteľská rada r. 1788 pre celé územie Uhorska.
Publikácia má 60 strán. Jej pútavý obsah autor doplnil 45-timi dokumentárnymi ilustráciami. Formát, tlač, grafika, sú zrejme z úsporných dôvodov viditeľne zhustené.
Dielo lektorovali MVDr. Jozef Blecha a Ján Chanas, starosta obce Gemerská Poloma, ktorý publikáciu obohatil aj o vhodné a výstižné informácie o obci, v ktorej sa chýrečný Peter Madáč narodil.
Publikáciu, ktorá vyšla v náklade 200 kusov si môžete objednať na adrese IVVL v Košiciach.

MVDr. Jozef Pokorný
zodpovedný redaktor
zdroj Inštitútu vzdelávania veterinárnych lekárov v Košiciach - DOC
Caesar (15 r), Fergie (10 r), Aron (5 r)
MisheliQ
Multišampión
Obrázok užívateľa
 
Príspevky: 7535
Bydlisko: Bratislava - Krasñany

Barfer.sk

Späť na Nesúvisiace so psou tematikou