Doprava zdarma na Barfer.sk MATTPHOTO fotograf Večerné venčenie na Hafshope

XIV. ročník preteku Klubu športovej kynológie Tekovská Brezn

Pozvánky na rôzne psie podujatia.

XIV. ročník preteku Klubu športovej kynológie Tekovská Brezn

Poslaťod ivanpa » Uto 11.09.2018 9:16

XIV. ročník Preteku Klubu športovej kynológie Tekovská Breznica


Propozície.


Organizátor: Klub Športovej kynológie Tekovská Breznica

Súťažné kategórie: BH-SK, ZM, SVV 1, SVV 2, SVV 3 /so zápisom skúšky/

Dátum konania: 29.9.2018

Miesto konania: Areál KŠK Tekovská Breznica
GPS: 48°23'08.8"N 18°36'42.0"E

Štartovné: 15 €

Uzávierka písomných prihlášok spolu s potvrdením o zaplatení štartovného poplatku je dňa 22.9.2018
Adresa: Jozef Juhás
Tekovská Breznica 645
966 52 Tekovská Breznica
tel: 0905 826 429
e-mail: juhas.jozef1@gmail.com

Prijatie a akceptovanie písomnej prihlášky spolu s potvrdením o zaplatení štartovného bude potvrdené spätným e-mailom.


Riaditeľ pretekov: p. Jozef Juhás

Organizačný výbor: členovia KŠK Tekovská Breznica

Rozhodca: p. Miloš Hudok
p. Ivan Teren
Figurant: p. Pavel Šebo

Časový harmonogram:
7,10 – 7,45 hod. prezentácia, kontrola očkovacích
preukazov
7,45 – 8,00 hod. inštruktážna porada pre pretekárov,
losovanie štartovných čísel
8,00 – cca 17,00 hod. pretek súťažných kategórií
/podľa počtu prihlásených pretakárov/
cca 17,00 – 17,30 hod. vyhodnotenie preteku

Veterinárne podmienky:

Každý účastník preteku pri prezentácií musí predložiť organizátorovi platný veterinárny preukaz psa/sučky s platným očkovaním psa/sučky proti besnote , psinke a parvoviróze nie starším ako jeden rok a nie menej ako 21 dní pred konaním preteku. Háravá suka musí byť prihláseným pretekárom nahlásená organizátorovi pri prezentácii. Háravé suky štartujú ako posledné .


Všeobecné podmienky:

Pes/sučka s úspešným absolvovaním vyššieho stupňa skúšky v zmysle Národného skušobného poriadku psov pracovných plemien Zväzu športovej kynológie Slovenskej republiky sa na tomto preteku nesmie zúčasniť v súťažnej kategórií nižšieho stupňa skúšky [b]v zmysle Národného skušobného poriadku[/b] psov pracovných plemien Zväzu športovej kynológie Slovenskej republiky.


Prihlásený pretekár sa zaväzuje:

dodržiavať všetky podmienky uvedené v propozíciách
v priebehu preteku dodržiavať pokyny usporiadateľov
dodržiavať ustanovenia Národného skúšobného poriadku ZŠK
zodpovedať za škody spôsobené jeho súťažiacim psom/suke
štartovať na vlastnú zodpovednosť a riziko
neumožniť svojmu psovi/sučke voľné pobehovanie v areáli KŠK


V každej súťažnej kategórií budú prví traja pretekári s najvyšším bodovým hodnotením odmenení hodnotnými vecnými cenami.
Bude ocenení aj vekovo najmladší súťažiaci.

V prípade rovnosti dosiahnutých bodov v súťažnej kategórií BH-SK o lepšom umiestnení pretekára rozhodne priame predvedenie cvikov psov/sučiek pretekárov s rovnakým počtom získaných bodov
- Ovládateľnosť psa na vodidle
- Odloženie psa v ľahu za pochodu
- Dlhodobé odloženie psa (vzdialenosť 30 krokov, chrbtom k psovi)

Vysvetlenie:
Traja pretekari v súťažnej kategórií BH-SK získali napr. 49 bodov.
Všetci pretekári s rovnakým počtom bodov nastúpia so svojimi psami/sučkami do radu vedľa seba v základnom postoji . Vzdialenosť medzi pretekármi so psami/sučkami je 3 metre. Na pokyn rozhodcu začínajú všetci pretekári s rovnakým počtom bodov súčasne vykonávať cvik ovládateľnosť psa na vodidle. Pes /sučka ktorí urobí prvý /prvá chybu "vypadne" a v daľších cvikoch nepokračuje.
V prípade , že cvik ovládateľnosť na vodítku nerozhodne o umiestnení pretekárov nasleduje obdobným spôsom cvik odloženie psa za pochodu v leže. Pes /sučka ktorý urobí prvý /prvá chybu "vypadne" a v daľších cvikoch nepokračuje.
V prípade, že cvik odloženie za pochodu nerozhodne o umiestnení pretekárov nasleduje obdobným spôsom cvik dlhodobé odloženie psa.Pes /sučka ktorí urobí prvý /prvá chybu "vypadne" a v daľších cvikoch nepokračuje.
Najlepšie umiestnenie získa pretekár so svojím psom/sučkou, ktorý / ktorá urobí chybu ako posledný/posledná. Ak nie je rozhodnuté o poradí pretekárov ani po priamom predvedení cvikov rozhodne o lepšom umiestnení pretekárov los.


V prípade rovnosti dosiahnutých bodov s súťažnej kategórií ZM, SVV1, SVV2, SVV3 rozhoduje o lepšom umiestnení pretekára vyšší počet bodov získaných v disciplíne:
a, pachové práce
b, poslušnosť
c, obrana
d, samostatná činnosť psa
e, los

Protesty:

Bodové hodnotenie a výrok rozhodcu sú konečné a protest proti nemu je neprípustný.
Súťažiaci psovod môže podať protest do 30 minút po ukončení súťažnej disciplíny riaditeľovi preteku písomne. Poplatok za podanie protestu je 50€. O výsledku protestu rozhoduje rozhodca, figurant a riaditeľ preteku. V prípade zamietnutia protestu vklad prepadá v prospech usporiadateľa.

Prajeme Vám na našom kynologickom preteku pohodu a veľa športového šťastia.

Organizačný výbor
KŠK Tekovská Breznica


Sponzori preteku:
- Obecný úrad Tekovská Breznica
- ANIVET- MVDr. Ľubomír Kaprálik, Nová Baňa
- BJF Trade- Beata Frohnová - chovateľské potreby Banská Štiavnica
- Coop Jednota Žarnovica


XIV. ročník Preteku Klubu športovej kynológie Tekovská BreznicaPRIHLÁŠKA


Súťažná kategória:
BH-SK, ZM, SVV 1, SVV 2, SVV 3
/nehodiace sa preškrtnúť, súťažnú kategóriu zakrúžkovať/

Údaje o psovodovi :
Meno a priezvisko :
Adresa :
Tel. číslo :  
e-mail :
Kynologický klub:


Údaje o psovi/sučke :
Meno:
Chovná stanica :
Pohlavie :
Plemeno :
Dátum narodenia psa/ sučky:
číslo zápisu:

V prípade dosiahnutia 70% bodov žiadam* - nežiadam* o zapísanie skúšky do preukazu o pôvode psa alebo do výkonnostného preukazu.
/ * nehodiace sa preškrtnúť/

Svojím podpisom potvrdzujem,že som riadne oboznámený/ oboznámená s propozíciami pretekov, súhlasím s nimi a budem rešpektovať pokyny usporiadateľov.

Svojím podpisom udeľujem súhlas v súlade so zák. č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov so spracovaním mojich osobných údajov pre potreby vytvorenia katalógu,  štartovnej listiny a výsledkovej listiny a to do skončenia účelu spracovania.


V dňa:
podpis psovoda:
Prílohy
2018   -   Tekovská Breznica.png
ivanpa
Junior
Obrázok užívateľa
 
Príspevky: 443

Barfer.sk

Späť na Pozvánky na podujatia