Doprava zdarma na Barfer.sk MATTPHOTO fotograf Večerné venčenie na Hafshope

Spermobanka a inseminácia (umelé oplodnenie)

Poradňa pre začínajúcich chovateľov.

Spermobanka a inseminácia (umelé oplodnenie)

Poslaťod MisheliQ » Sob 08.12.2007 10:47

heh, takže našla som niečo veľmi zaujímavé...a to spermobanku pre psy, počul už niekto o tom? Alebo boli ste tam už niekedy?

tu je článok o tom:
Spermobanka

Veterinapre psov už aj na Slovensku!


Na veterinárnej klinike v Trnave v spolupráci so spoločnosťou Synbiotics zahájila činnosť prvá veterinárna spermobanka na Slovensku. Je určená na odber, spracovanie, analýzu a dlhodobé skladovanie psieho semena. Spoločnosť Synbiotics vyvinula technológiu počas dlhých rokov výskumu pod vedením vedcov a veterinárnych odborníkov, aby vám teraz mohla poskytnúť najlepšiu možnosť koncepcie, ktorá je v súčasnosti k dispozícii. Tento systém obsahuje postupy, uskladnenie a spôsob prepravy, navrhnuté na ochranu cenného genetického materiálu vášho psa. Odborným garantom spermobanky na Veterinárnej klinike v Trnave je MVDr. Ivan Pašek, ktorý svoje poznatky a skúsenosti načerpal priamo v centre spoločnosti Synbiotics Brittmore animal clinic v Houstone v USA. Je držiteľom oprávnenia - certifikátu o schopnosti túto činnosť vykonávať.


Načo dávať zmrazovať semeno?

Dlhodobé uskladnenie.

Kvalitne odobrané, spracované a zmrazené semeno od vášho psa je devíza pre vás a váš chov do budúcnosti. Ak máte kvalitného chovného jedinca, počas života mu môžete odobrať a zmraziť semeno a použiť ho aj o niekoľko rokov (10, 20, 50, 100), čo znamená, že jeho genetický materiál je možné použiť v plemenitbe dávno po jeho smrti.

Ďalšia veľká výhoda je, že v prípade, ak máte záujem o krytie so špičkovým jedincom mimo svojho bydliska či krajiny, je možné odobrať semeno od tohto jedinca v krajine, kde je chovaný, v niektorej z veterinárnych kliník alebo laboratórií vhodne vybavených na odbery a spracovanie biologického materiálu tohto typu. Následne je tento materiál zaslaný na našu kliniku, kde je okamžite po doručení správne uskladnený. Po dohode s chovateľom je vykonaná umelá inseminácia, ktorej predchádza vyšetrenie semena z dôvodu zistenia kritérií potrebných na stanovenie vlastností odobraného semena, a tým zabezpečenie optimálnych podmienok na oplodnenie. Výhodou tohto spôsobu je hlavne ekonomické hľadisko, kde sa anulujú náklady spojené s prirodzeným párením (cestovanie a ubytovanie v cudzej krajine).

Aké vyšetrenie psa je potrebné pred samotným odberom a následným zmrazením?

1. Pes musí byť klinicky zdravý

2. Pes musí byť nezameniteľne označený a identifikovateľný - chip, tetovanie

(ideálna je kombinácia oboch týchto spôsobov označenia)

3. Pes musí mať vyšetrenie na: - DNA, BRUCELÓZU, ZÁKLADNÉ HEMATOLOGICKÉ VYŠETRENIE

4. Foto vyhotovené v dvoch projekciách - z boku a spredu

Všetky hore uvedené vyšetrenia sú schopní vykonať na veterinárnej klinike v Trnave.

Ako sa semeno odoberá?

Semeno sa odoberá od chovného psa manuálnou stimuláciou, rozličné časti ejakulátu sa odoberú oddelene, aby len semeno najlepšej kvality mohlo byť zmrazené a uskladnené. Vo všeobecnosti platí, že semeno s najlepšou kvalitou, s najvyšším počtom spermií, je odobraté len v prípade, že je psie libido vysoké. Preto je potrebné čo najviac sa priblížiť k typickej situácii párenia. Majitelia, resp. chovatelia, sú vyzvaní poskytnúť suku v ruji z dôvodu navodenia situácie koitu, a tým stimulácie psa k ochote páriť sa. Ak si pes spája nejakú vec s párením (rohožku, hračku, časť odevu a i.), je vhodné mať túto pomôcku k dispozícii.

Čo sa stane po tom, ako je semeno odobrané?

Ihneď po odbere je semeno analyzované, spracovávané a vyhodnocované. Ak sú jeho vlastnosti a kvalita na požadovanej úrovni, pridávajú sa substancie potrebné pre správne uskladnenie a zabezpečenie podmienok pre prežitie čo najväčšieho počtu spermií (napr. tlmivý roztok, ktorý chráni spermie počas zmrazenia a roztápania). Ďalším neodmysliteľným prvkom pri vyhodnocovaní, ktorý môžeme spomenúť, je stanovenie koncentrácie spermií v ejakuláte vykonávané pomocou konvenčných metód. Po správnom nariedení sa semeno uloží do špeciálnych úložných slamiek, a takto smeruje do zmrazovacieho tanku. Po zmrazení je malá alikvotná časť znovu rozmrazovaná a analyzovaná kvôli posúdeniu niektorých vlastností, ako sú, napr., pohyblivosť či prežívateľnosť spermií.

Ako dlho trvá celý proces?

Celý proces trvá 4 - 5 hodín od času odberu. Majiteľ môže byť prítomný počas prvých 15 - 45 minút. Vzhľadom na administratívu, ktorú je potrebné vyplniť, je prvá návšteva časovo náročnejšia.

Ako a kde je semeno zmrazené?

Zmrazené semeno je uskladnené v kvapalnom dusíku pri teplote - 196°C. V tomto prostredí je možné uchovávať semeno dlhodobo. Keďže nie je potrebná väzba na elektrickú sieť, odpadá riziko výpadku, a tým možnosť znehodnotenia skladovaného genetického materiálu.

Koľko semena bude uskladnené z každého odberu?

Množstvo slamiek, v ktorých sa semeno skladuje, je priamo závislé na počte spermií resp. od koncentrácie ejakulátu na jeden mililiter. Množstvo a kvalita vyprodukovaného semena v jednom ejakuláte sa môže líšiť, niekedy závažne. Rozdiely môžu byť badateľné ako medzi jednotlivými psami, tak medzi jednotlivými odbermi. Medzi najznámejšie faktory ovplyvňujúce kvalitu ejakulátu môžeme zaradiť:

VEK - predpokladá sa, že mladý, dospelý pes (2 - 4-ročný) bude mať vyšší počet spermií a kvalitnejšie semeno než starý, alebo naopak príliš mladý, nezrelý pes.

ZDRAVIE - chorý, alebo vystresovaný pes zriedkakedy vyprodukuje semeno dobrej kvality. Môže trvať aj 3 - 6 mesiacov, kým sa spermatogenéza vráti späť do

normálu. Produkciu semena tiež ovplyvňujú niektoré medikamenty.

VEĽKOSŤ - vo všeobecnosti platí, že veľké psy produkujú väčšie množstvo ejakulátu ako menšie. Zakrslé plemená sa často musia podrobiť odberu niekoľkokrát

z dôvodu snahy o uskladnenie dostatočného počtu spermií potrebného na insemináciu, a tým následné oplodnenie jednej sučky, zatiaľ čo veľké plemená vyprodukujú dostatočné množstvo pre oplodnenie viacerých sučiek. Rozhodujúci je počet spermií.

DISPOZÍCIA/POVAHA - skúsený plemenník, niekoľkokrát podrobený odberu pre umelú insemináciu, socializovaný, zvyknutý na tento druh manipulácie,

je omnoho lepším donorom kvalitného semena ako pes, ktorý je prvýkrát použitý v tomto druhu plemenitby, navyše umelá stimulácia a nedostatočná socializácia môže pôsobiť veľmi stresujúco, dokonca sa môže stať, že pokus o odber skončí neúspechom. U schopného, socializovaného, zdravého psa môžeme jedným odberom získať 2 - 10 inseminačných dávok.

Aká je miera úspechu so zmrazovaním semena?

Úspech je individuálny. Líši sa v závislosti od kvality semena, plodnosti suky a vykonávanými procedúrami. Veľa centier hlási percento úspešnosti približujúce sa k prirodzenému oplodneniu. Záznamy z pôsobenia MVDr. Ivana Pašeka na klinike v Texase hovoria o úspešnosti 95%.

Plánujte vopred

Použitie zmrazeného semena by nemalo byť vykonávané v náhlivosti. Plán Vám umožní:

- čas na prípravu administratívy

- poistiť si dostupnosť prepravnej nádoby

- vyhradiť čas na odber, spracovanie, uskladnenie, prípadne balenie a odoslanie semena

- umožniť časovo synchronizovať náležité ovulačné procedúry

Využite skúseného veterinárneho lekára

Manipulácia so zmrazeným semenom vyžaduje väčšiu zručnosť a odbornosť ako pri inseminácii čerstvým semenom. Všetci veterinárni lekári zo Synbioticu a priľahlých sietí majú skúsenosti predovšetkým s použitím zmrazeného semena. Aj náš personál je zostavený z kvalifikovaných ľudí ochotných a schopných s vami spolupracovať na profesionálnej úrovni v zmysle prispenia k rozvoju tohto moderného spôsobu plemenitby.

Je dôležité

- aby bola suka reprodukčne v poriadku, inseminácia zmrazeným semenom nie je riešením

pre problémy s plodnosťou

- presne synchronizovať ovuláciu a insemináciu

- zabezpečenie odborného zaobchádzania so zmrazeným semenom

- aby boli použité správne inseminačné techniky

Ovulačné načasovanie

Presné ovulačné načasovanie je neodmysliteľnou súčasťou pozitívnych výsledkov nielen pri použití zmrazeného semena. Vzhľadom na obmedzenú dĺžku života spermií po rozmrazení sa doporučuje pravidelné denné testovanie hladiny hormónov zodpovedných za ovuláciu a zmeny na pohlavných orgánoch samíc, nevyhnutné pre proces oplodnenia.

Inseminačné techniky:

V súčasnosti sú dostupné tri metódy na insemináciu zmrazeným semenom:

1. Vaginálna inseminácia:

V tejto jednoduchej technike je semeno vložené do kraniálnej časti vagíny s použitím pevnej pipety. Vaginálne oplodnenie pripadá do úvahy len ak je pohyblivosť spermií po rozmrazení viac ako 40%-ná a vyššia a prežívateľnosť viac ako 55%. K dispozícii by malo byť viac slamiek s objemom 0,5 ml. Pri doporučenej koncentrácii 100 mil. spermií na ml sú to minimálne 4.

2. Chirurgická inseminácia:

Vnútromaternicová implantácia sa pokladá za najúspešnejšiu metódu umelej inseminácie u psov, kde semeno je uložené bližšie k miestu oplodnenia. Preto je táto technika spájaná s najväčšou šancou na počatie. Navyše semeno s nízkou pohyblivosťou a nízkou koncentráciou spermií by sa malo používať výhradne touto metódou.

3. Inseminácia cez kŕčok:

Táto metóda pozostáva zo zavedenia karetra cez kŕčok maternice do maternice a môže byť prevádzaná buď nahmataním krčka cez brušnú stenu, alebo vizualizáciou krčku endoskopom. Je menej používaná z dôvodu možného poškodenia krčku, vyplývajúceho z anatomických predispozícií.

Väčšina veterinárnych lekárov zaoberajúcich sa umelou insemináciou pokladá za najspoľahlivejšiu chirurgickú metódu.

Preprava

Na prepravu zmrazeného semena sa používa špeciálny prepravný box (3L až 5L), ktorý je možné si prenajať alebo zakúpiť na veterinárnej klinike v Trnave, kde semeno vydrží od 30 do 50 dní. Prepravu zabezpečujú komerčné dopravné a letecké spoločnosti.

Inseminácia psov chladeným semenom

Ďalšou možnosťou umelej inseminácie je inseminácia chladeným semenom:

- odber a spracovanie trvá 15 - 45 minút

- z jedného odberu možno získať 1, maximálne 2 inseminačné dávky

- životnosť spermií je 95% prvých 24 hodín

- na transport sa používa špeciálny transportný box

- je nutné zabezpečiť presnú synchronizáciu inseminácie a ovulácie v rozpätí 48 hodín od odberu, sučka musí byť hormonálne pripravená na prakticky okamžitú insemináciu

zdroj: http://www.nemecky-ovciak.sk/modules.ph ... le&sid=353
Caesarik (15 r), Fergie (10 r), Aron (5 r)
MisheliQ
Multišampión
Obrázok užívateľa
 
Príspevky: 7531

Barfer.sk

Re: Spermobanka

Poslaťod MisheliQ » Sob 26.01.2008 18:26

toto som našla náhodne, je to talianská stránka a ak dobre rozumiem, ide o psí servis, čiže psie spermie a databázu psov, ktorí svoje sperma už uložili huh :jazyk: myslím, že je to pre psy s PP ale len
http://www.caninerepro.org/index.html
Caesarik (15 r), Fergie (10 r), Aron (5 r)
MisheliQ
Multišampión
Obrázok užívateľa
 
Príspevky: 7531

Re: Spermobanka

Poslaťod Tatiana » Sob 26.01.2008 22:27

jestvuje to uz u koni ked zmrazuju ehm vynikajucich plemennikov,tak uz to bude mozne aj pri psoch ak je vysoko kvalitny plemennik tak uchovaju ehm do buducna ked uz tu teda nebude je to genialna myslienka :joint:
Obrázokwww.tanyastaffs.wbl.sk
www.lacnesteniatka.sk
Tatiana
Chovateľ
Obrázok užívateľa
 
Príspevky: 2052
Bydlisko: partizanska 89,95617 solcany

Re: Spermobanka

Poslaťod LadyTrixiKe » Sob 09.08.2008 20:03

Offtopic: u koní je to inak bezpečnejšie ako normálne párenie zoči voči ( :hi: ) ale je tam menšie percento úspešnosti .... čiže aj tak vyhráva prirodzené párenie :jop:
Obrázok
LadyTrixiKe
Hafan
Obrázok užívateľa
 
Príspevky: 583
Bydlisko: Košice

Re: Spermobanka

Poslaťod ess » Sob 09.08.2008 23:44

pri kazdom zmrazovani semena, je nizsia pohyblivost spermii a tym aj nizsie zabrezavanie.....dlhodobe zmrazovanie sa bezne robi u bykov, baranov a capov...kratkodobe zmrazovanie sa pouziva u zrebcov ... konecne aj na slovensko dorazilo zmrazovanie ejakulatu psov :lol: uvidime, ake nove podvody sa zacnu robit hehe
Offtopic: u zrebcov plnokrvnikov nie je pripustny ziaden sposob parenia okrem prirodzeneho
Nudný, smutný či beznádejný deň - toto všetko sa zrazu zmení, keď sa na teba vrhne chlpaté klbko, ktoré ti vyšteká , ako sa teší, že si konečne doma. (Pam Brown)
***************************************************************
Obrázok
ess
Junior
Obrázok užívateľa
 
Príspevky: 481
Bydlisko: Košice

Re: Spermobanka

Poslaťod LadyTrixiKe » Pon 11.08.2008 15:13

Offtopic: prvý krát o tom počujem o tých plnokrvníkoch ... to prečo ?
Obrázok
LadyTrixiKe
Hafan
Obrázok užívateľa
 
Príspevky: 583
Bydlisko: Košice

Re: Spermobanka

Poslaťod Baarbora » Pon 11.08.2008 20:03

Offtopic: nie som sice ess,ale chov plnokrvnikov je tak strazeny a tak dobry biznis, ze proste inseminaciu neuznavaju. ono, mat zrebca, ktory moze absolvovat za sezonu 30 skokov za 200.000, alebo mat radsej 300 mrazenych davok- to by znizilo cenu za pripustanie...inac mozu skakat na co chcu, ale anlgicky plnokrvnik si do plemennej knihy ine plemeno nepripusta. vo vseobenosti je u teplokrvnych plemien vyuzivany ako zuslachtovatel :smile:
Baarbora
Big Dog
Obrázok užívateľa
 
Príspevky: 1500
Bydlisko: skoro Levice

Re: Spermobanka

Poslaťod ess » Pon 11.08.2008 21:20

Offtopic: zle som sa mozno vyjadrila....ak skace zrebec-plnokrvnik na kobylu plnokrvnicku, tak je umela inseminacia nepripustna, jednoducho uznava sa len prirodzena plemenitba....pokial sa primiesava krv plnokrvnika k inemu plemenu, tak sa UI povoluje
nemyslim si ze je to iba o peniazoch....jednoducho pri UI sa percento zabrezavania vyrazne znizuje


no teraz k veci umelej inseminacie a odberu semena....mozno jedince, ktore chceme spojit by sa nikdy prirodzene nesparili napr. kvoli hmotnostnemu rozdielu, problemom s klbami atd atd....pr. vykonam UI psa nejakeho plemena, ktory je na hornej hranici vysky s malinkou sukou - potom mi ostava len sa modlit, aby pri porode nenastali nejake komplikacie kvoli velkosti steniat atd atd...
na druhej strane ale UI uplne neodsudzujem - pr. agresivna suka pri pripustani, pes mal nejake zranenie, ktore mu zabranuje prirodzene sa parit, ale je to kvalitny jedinec, ktory by chov "osviezil" atd atd
Naposledy upravil ess dňa Pon 11.08.2008 21:25, celkovo upravené 1
Nudný, smutný či beznádejný deň - toto všetko sa zrazu zmení, keď sa na teba vrhne chlpaté klbko, ktoré ti vyšteká , ako sa teší, že si konečne doma. (Pam Brown)
***************************************************************
Obrázok
ess
Junior
Obrázok užívateľa
 
Príspevky: 481
Bydlisko: Košice

inseminácia

Poslaťod Donna » Uto 18.08.2009 10:07

Riesime so znamimi dilemu ku ktorej nam zatial nikto nic podstatne nepovedal. Ide o to, ze chcu nakryt sucku leoparda a kedze je ich tu malo, vsetko je pribuzne a farbu aku chcu su tu len psy co uz maju X vrhov (aj tak su len traja) mame moznost doviezt z ameriky semeno .Bola by to neskutocne plus ako ozivit krv. Lenze naskyta sa problem, a to ze vela ludi vravi, ze suka na prvy krat by mala mat stence normalnou cestou a nie inseminaciu. No kazdy nam na otazku "preco?" povie len "lebo to je lepsie". Tak ak mi k tejto problematike viete povedat nieco, ci uz preco ano alebo preco nie, tak by som vam bola velmi vdacna. totiz pokial nechcu nakryt niecim radovym prizbuznym nekvalitnym a farebne rovnakym tak tu pre suku neni ziadny pes :ua:. Bolo by super ak by sa tu nasiel chovatel ktory odchoval prve stence a boli splodene insemianciou. Vopred dakujem za normalne reakcie :no:
Obrázok
Donna
Big Dog
Obrázok užívateľa
 
Príspevky: 1027
Bydlisko: Bratislava

Re: inseminácia

Poslaťod pigie » Uto 18.08.2009 10:11

Kvoli tomuto:
http://www.fci.be/uploaded_files/Breeding_EN.doc
Artificial insemination is not to be used on animals which have not reproduced naturally before. Exceptions (either the male or the female has not yet reproduced naturally) can be made by the national kennel clubs in certain cases. In the event the bitch is to be artificially inseminated, the veterinary surgeon collecting the stud dog’s sperm must provide a written certificate to the organisation which keeps the stud book with which the litter is to be registered stating that the fresh or frozen sperm was indeed produced by the agreed stud dog. In addition, the stud dog agent has to give, free of charge, the documents listed at Art.8 (a-g) to the owner of the bitch.

Kedysi to bolo striktne. Pes ci fena MUSEL mat najprv stenata prirodzenou cestou. Teraz dali klubom pravo povolovat vynimky...
Obrázok
pigie
Multišampión
Obrázok užívateľa
 
Príspevky: 8899
Bydlisko: Bernolákovo

Re: inseminácia

Poslaťod skacenka » Uto 18.08.2009 10:14

K tomuto sa čiastočne môžem vyjadriť..Tomu anglickému nerozumiem :hi:
Moja Honey bola splodená insemináciou a bolo to prvé "nakrytie" jej mamy...Gravidita bola bez problémov, pôrod tiež, šteniatka všetky zdravé a životaschopné....
Na svete sa môžete spoľahnúť iba na tri veci : na seba, na uvítanie svojho psa a na smrť. Inak už na nič.
skacenka
Big Dog
Obrázok užívateľa
 
Príspevky: 1119
Bydlisko: Nitra

Re: inseminácia

Poslaťod pigie » Uto 18.08.2009 10:18

Len podotknem, ze tu ide najma o to, aby to nebolo zneuzivane a neprenasala sa vloha, kde pes ci fena nie su schopne sa sparit prirodzenou cestou. Ja som nebola a ani nie som moc naklonena tejto zmene a sama som pisala na fci, ci je to fakt - vtedy este na stranke nemali zmeneny anglicky text a inym nerozumiem. Po mojom upozorneni ho zmenili a uz je to par rokov dozadu.
Takze ano, ak mas dost dobry dovod na to, preco inseminovat, tak klub ti to moze povolit.
Obrázok
pigie
Multišampión
Obrázok užívateľa
 
Príspevky: 8899
Bydlisko: Bernolákovo

Re: inseminácia

Poslaťod Donna » Uto 18.08.2009 10:23

ono ide v zasade o to ze leopardi su v europe akurat tak na slvoensku v cechach a nemecku len oni si utovirlis voju kominutu a nikomu inemu nedavaju krycie psy a potom sem tam este holandsko ale slabota a este par statov kde je jeden dva psy ale tie nejsu ani chovne povecsine lebo sa tam nedaju ani vystavovat ako napr v polsku a madarsku. a preto chceme doviezt semeno original z ameriky cez jedneho veterinara ktory tam robil s catahoulami. videlo sa nam to na ozivenie chovu, "ozdravenie" a spestrenie farieb ako dobra volba.
Obrázok
Donna
Big Dog
Obrázok užívateľa
 
Príspevky: 1027
Bydlisko: Bratislava

Re: inseminácia

Poslaťod muffin » Uto 18.08.2009 10:50

viete niekto najst napr. na googli toho leoparda lebo ja nie ... :ua:
♥MUFFIN♥DAG♥
Pes je jediné stvorenie na svete, ktoré vás miluje viac než seba. (Josh Billings)
muffin
Junior
Obrázok užívateľa
 
Príspevky: 246
Bydlisko: Rimavská Sobota

Re: inseminácia

Poslaťod dogsite » Uto 18.08.2009 10:56

Lonnyka teraz caka steniatka, bude to nas prvy vrh a bola nakryta inseminaciou :yes:
ja by som asi nikdy nenechala aby bola nakryta prirodzene
ObrázokObrázok
dogsite
Junior
Obrázok užívateľa
 
Príspevky: 485
Bydlisko: Rimavska Sobota

Ďalší

Späť na Chovateľstvo